Hepatiitti B:n yhteys non-Hodgkinin lymfoomaan todistettu

  • artikkelit

Hepatiitti B -infektion saaneilla ihmisillä on lähes kaksinkertainen todennäköisyys sairastua non-Hodgkin lymfoomaan. Tämä käy ilmi uudesta Etelä-Koreassa toteutetusta laajasta seurantatutkimuksesta, joka julkaistiin Lancet Oncology -lehdessä elokuussa 2010. 

Hepatiitti B pähkinänkuoressa

Hepatiitti B on viruksen (HBV) aiheuttama maksatulehdus ja maailmanlaajuisesti katsottuna hyvin yleinen infektio. On arvioitu, että maailmassa on noin 300 miljoonaa viruksen kantajaa. Sitä pidetään tupakan jäl-keen toiseksi merkittävimpänä karsinogeenina eli syövälle altistavana tekijänä. On esimerkiksi arvioitu, että hepatiitti B aiheuttaisi yli 300 000 maksasyöpätapausta vuodessa. Tämän lisäksi se aiheuttaa yli puolen miljoonan ihmisen kuoleman vuosittain.

Hepatiitti B on erityisen yleinen esimerkiksi Kaakkois-Kiinassa ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, jossa tartunta saadaan useimmiten jo äidiltä syntymän yhteydessä. Alueilla, jossa virus on hieman harvinaisempi, tartunta saadaan yleensä varhaislapsuudessa, jolloin se välittyy lapsesta toiseen joko syljen tai ihohaavojen välityksellä. Pohjois-Amerikassa sekä läntisessä ja pohjoisessa Euroopassa infektio on erittäin harvinainen, ja näillä alueilla tartunta saadaan yleensä aikuisiässä esimerkiksi seksuaaliteitse.

Tutkimuksen tulokset

Ennen tutkimuksen toteutusta useissa aiemmissa tutkimuksissa oli saatu vihjeitä siitä, että non-Hodgkin lymfoomalla ja hepatiitti B:llä saattaisi olla jonkinasteinen yhteys. Yhteyden selvittämiseksi tutkijat seurasivat yli 600 000 eteläkorealaisen terveydentilaa 14 vuoden ajan. Seurannan alussa noin prosentilla eli 53 000 henkilöllä todettiin hepatiitti B -tartunta. Tartunnan saaneet olivat yleisimmin nuorehkoja miehiä.

Tutkimuksesta saadut tulokset osoittivat, että hepatiitti B -tartunnan saaneilla oli muihin verrattuna suu-rempi todennäköisyys sairastua non-Hodgkin lymfoomaan. Tartunnan saaneiden joukossa havaittiin 19,4 lymfoomatapausta 100 000:ta ihmistä kohden. Vastaava luku niillä, joilla ei ollut infektiota, oli 12,3.

Tutkijoiden mukaan tulosten avulla voidaan selvästi osoittaa hepatiitti B:n ja lymfooman välinen yhteys, mutta se, minkälainen mekanismi taustalla vaikuttaa, jäi toistaiseksi avoimeksi. Tutkijat arvioivat, että lym-fooma saattaa syntyä silloin, kun hepatiitti B ylistimuloi kehon immuunipuolustusta päästäkseen eroon infektiosta.

Viite: Engels, EA ym. Lancet Oncology (2010) Vol. 11, Issue 9, Pages 827-834 

RCH 17/11/10