Käyttöaiheet: Ibritumomabi on tarkoitettu B-solulymfoomien hoitoon. Sitä käytetään remission induktion jälkeen aiemmin hoitamattomilla follikulaarista lymfoomaa sairastavilla potilailla.

Annostelu: Ibritumomabi on radioaktiivinen, suonensisäisesti annosteltava vasta-ainehoito. Se annetaan hitaana kymmenen minuutin infuusiona laskimoon. Ennen hoidon aloittamista potilaalle annetaan rituksimabi-infuusio, joka tuhoaa verenkierrosta B-soluja, jolloin jäljelle jää vain syöpäisiä B-soluja. Tällöin ibritumomabi pystyy kohdistamaan säteilyn tarkemmin syöpäisiin B-soluihin.

Toimintamekanismi: Ibritumomabin vaikutus kohdistuu epänormaaleihin valkosoluihin. Se tunnistaa tietyissä kehon soluissa esiintyvän erityisen rakenteen (antigeenin) ja sitoutuu siihen. Ibritumomabi sitoutuu CD20-antigeeniin, jota esiintyy kaikkien B-lymfosyyttien pinnalla. Tällöin antigeeniin radioaktiivisuus vaikuttaa paikallisesti ja tuhoaa lymfoomasolut.

Mahdolliset haittavaikutukset: Ibritumomabin merkittävin haittavaikutus on luuydintoksisuus. Tämä näkyy punasolujen alhaisena määränä (anemia), valkosolujen alhaisena määränä (leukosytopenia ja neutropenia) ja verihiutaleiden alhaisena määränä (trombosytopenia). Lisäksi voi esiintyä voimattomuutta (astenia), kuumetta (pyreksia), jäykkyyttä ja pahoinvointia.