Käyttöaiheet: Rituksimabia käytetään tiettyjen nopeakasvuisten ja hidaskasvuisten lymfoomien hoitoon yhdessä solunsalpaajahoitojen kanssa. Hidaskasvuisen follikulaarisen lymfooman hoidossa rituksimabia voidaan käyttää myös ns. ylläpitohoitona.

Annostelu: Rituksimabi annostellaan ensimmäisellä hoitokerralla suonensisäisenä infuusiona. Toisesta hoitokerrasta lähtien rituksimabi voidaan annostella myös ihonalaisena injektiona, jolloin annosteluun kuluva aika lyhenee noin 2 tunnista noin 5 minuuttiin. Rituksimabi annetaan joko yksittäishoitona tai yhdistettynä solunsalpaajahoitoon, jolloin sen avulla voidaan tehostaa solunsalpaajien tehoa.

Toimintamekanismi: Rituksimabi on vasta-aine, joka tunnistaa lymfoomasolujen pinnalla olevan CD20-nimisen merkkiaineen. CD20-merkkiainetta tavataan tyypillisimmin B-solulymfoomissa, jotka käsittävät 80–90 % kaikista non-Hodgkin-lymfoomista. Rituksimabi kiinnittyy merkkiaineen välityksellä solun pintaan ja lopulta tuhoaa solun.

Mahdolliset haittavaikutukset: Rituksimabi-hoitoon liittyviä, normaalia elämää rajoittavia haittavaikutuksia esiintyy harvoin. Yleensä haittavaikutukset keskittyvät ensimmäiseen hoitokertaan ja ne ovat ohimeneviä. Rituksimabin mahdollisiin haittavaikutuksiin kuuluvat flunssan kaltaiset oireet, kuten kuume, vilunväristykset sekä lihas- ja päänsärky. Hoitoon voi liittyä myös infektioita ja pahoinvointia. Lisäksi verenpaineen laskun vuoksi infuusion aikana saattaa esiintyä huimausta tai heikotusta.