Lymfooman hoito on kehittynyt suuresti 15 viime vuoden aikana. Viime vuosina on perinteisten solunsalpaajien rinnalle otettu käyttöön biologisia hoitoja, joiden toiminta on räätälöity estämään jotain tiettyä molekyylitason tapahtumaa, josta syöpäsolut ovat riippuvaisia. Näin terveisiin soluihin kohdistuvat vaikutukset ovat vähäisempiä. Monia uusia lääkkeitä on myös kehitteillä. Pisimmällä kehitys on vasta-ainehoidoissa.

Lymfoomien hoidossa tyypillisimpiin biologisiin hoitoihin kuuluvat sekä vasta-aine-hoidot että interferonihoidot. Näiden avulla voidaan tehokkaasti tuhota lymfoomasoluja, hidastaa niiden kasvua ja aktivoida kehon omat puolustusmekanismit hyökkäämään syöpä-soluja vastaan.