Käyttöaiheet: Doksorubisiiniä käytetään non-Hodgkin-lymfoomien hoidoissa osana CHOP-hoitoa. Lymfoomien lisäksi sitä käytetään muun muassa eräiden karsinoomien (rinta-, munasarja-, keuhkokarsinooma), myelooman sekä tiettyjen leukemioiden hoidossa.

Annostelu: Doksorubisiini annostellaan suonensisäisesti. Tyypillisesti lymfooman hoidossa sitä käytetään yhdistettynä muihin solunsalpaajiin. Doksorubisiiniä annetaan muutaman viikon välein yleensä 6 – 8 kertaa osana non-Hodgkin-lymfoomien CHOP-hoitoa.

Toimintamekanismi: Doksorubisiini on lymfooman hoidossa käytettävä lääkeaine, joka kuuluu antrasykliineihin. Antrasykliineillä katsotaan olevan tehokas vaikutus syöpäsoluihin ja niiden avulla voidaan vaikuttaa syöpäsoluun usealla eri tavalla. Doksorubisiini häiritsee DNA:n ja proteiinin muodostumista soluissa. Tällöin syöpäsolut eivät enää pysty jakautumaan, mikä johtaa lopulta syöpäsolun kuolemaan.

Mahdolliset haittavaikutukset: Doksorubisiinin mahdollisia haittavaikutuksia ovat luuytimen väliaikainen lama, verenkuvamuutokset, pahoinvointi, oksentelu ja ohimenevä hiustenlähtö. Doksorubisiinihoidon seurauksena saattaa ilmetä myös virtsan värjäytymistä punaiseksi.