Käyttöaiheet: Fludarabiinia käytetään kroonisen lymfaattisen leukemian ja tiettyjen hidaskasvuisien lymfoomien hoitoon.

Annostelu: Fludarabiini annostellaan joko suonensisäisesti tai suun kautta tavallisesti viitenä peräkkäisenä päivänä kuukauden välein.

Toimintamekanismi: Fludarabiini kuuluu solujen aineenvaihduntaa hillitseviin antimetaboliitteihin. Solut tarvitsevat tiettyjä entsyymejä kasvua ja jakaantumista varten. Fludarabiini estää yhden DNA-synteesissä tarvittavan entsyymin toiminnan, ja siten syöpäsolujen jakautuminen häiriintyy. Fludarabiini estää myös DNA:n synteesiä ja DNA:n vaurioiden korjaamista.

Mahdolliset haittavaikutukset: Fludarabiinin mahdollisia haittavaikutuksia ovat puolustuskyvyn heikentyminen, luuytimen lama sekä soluarvojen mataluus, joista erityisesti neutrofiilien eli tulehdusta vastaan taistelevien valkosolujen vähäinen määrä.