Tyypilliset hoitovaihtoehdot non-Hodgkinin-lymfooman hoidossa ovat lääkkeet, kuten erilaiset solunsalpaaja- ja biologiset hoidot ja näiden yhdistelmät. Hoitoja yhdistellään eri tavoin syöpätyypistä ja sen levinnäisyydestä riippuen. Lääkehoitojen lisäksi vaihtoehtoina ovat myös sädehoito sekä kantasolujen siirrot. Poikkeuksena useisiin muihin syöpäsairauksiin, leikkaus on hoitovaihtoehtona vain hyvin harvoin ja leikkaus voidaankin usein korvata sädehoidolla.

Follikulaarista gradus I -lymfoomaa voidaan myös seurata ilman mitään hoitoja, mikäli tauti on rauhallinen, eikä se aiheuta häiritseviä oireita. Joskus seurannalla päästään jopa vuosikausia eteenpäin. Hoitoihin ryhdytään, kun tauti aiheuttaa oireita tai lymfoomamuutokset alkavat kasvaa aiempaa nopeammin.

1. Sädehoito

Sädehoitoa käytetään non-Hodgkin -lymfoomissa usein lääkehoitojen rinnalla. Vain harvoissa tapauksissa sädehoitoa annetaan ainoana hoitona ja silloinkin ainoastaan paikallisen taudin hoitoon. Sädehoidon mahdollisia haittavaikutuksia ovat muun muassa ihon ärtyisyys, pahoinvointi, hiusten ja karvojen lähtö sekä väsymys.

2. Biologiset hoidot

Lymfooman hoito on kehittynyt suuresti 15 viime vuoden aikana. Viime vuosina on perinteisten solunsalpaajien rinnalle otettu käyttöön biologisia hoitoja, joiden toiminta on räätälöity estämään jotain tiettyä molekyylitason tapahtumaa, josta syöpäsolut ovat riippuvaisia. Näin terveisiin soluihin kohdistuvat vaikutukset ovat vähäisempiä. Monia uusia lääkkeitä on myös kehitteillä. Pisimmällä kehitys on vasta-ainehoidoissa.

3. Vasta-ainehoidot

Vasta-aineet ovat lääkkeitä, jotka hakeutuvat tiettyyn kohdemolekyyliin. Vasta-aineen sitoutuminen kohteeseensa estää kohdemolekyylin toiminnan ja siten pysäyttää syöpäsolujen jakautumisen ja kasvaimen kasvun. Syöpäsolun pinnalle kiinnittynyt vasta-aine voi myös toimia merkkinä elimistön omalle immuunipuolustusjärjestelmälle siitä, että solu on epänormaali ja se pitää tuhota. Kohteen tarkalla valinnalla pyritään siihen, että vasta-ainelääkkeillä olisi vähemmän terveisiin kudoksiin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia kuin perinteisillä solunsalpaajilla.

4. Kantasolujen siirrot

Kantasolujen siirot on non-Hodgkin -lymfoomissa käytetty hoitomenetelmä, jossa joko intensiivisen solunsalpaajahoidon tai sädehoidon avulla tuhotaan lymfooma. Hoidon seurauksena tuhoutunut luuydin palautetaan myöhemmässä vaiheessa joko kantasolujen- tai luuydinsiirron avulla.