Syövän hoito on eräs nopeimmin kehittyvistä lääketieteen alueista, ja syöpäsairauksiin on viime vuosina kehitetty yhä tehokkaampia lääkkeitä.

Jokaisen potilaan sairaus on yksilöllinen. Hoito, joka tehoaa yhdelle potilaalle, ei välttämättä tehoa toiselle. Siksi lymfooman hoito räätälöidään jokaiselle potilaalle aina yksilöllisesti. Hoidon sisältö riippuu useista eri tekijöistä, kuten taudin alatyypistä, kasvainmassasta sekä potilaan yleiskunnosta ja iästä.

Syövän hoitoon on olemassa useita eri vaihtoehtoja, ja niiden avulla pyritään joko parantamaan syöpä kokonaan, pidentämään elinaikaa tai vähentämään syövän aiheuttamia oireita.

Kaikkia lymfoomia, varsinkaan hidaskasvuisia, ei pystytä parantamaan. Oikealla lääkevalinnalla on kuitenkin mahdollista vaikuttaa myös hidaskasvuisen lymfoomaan niin, että syöpäkasvain lakkaa kasvamasta tai pienenee. Tällaista hoitoa kutsutaan palliatiiviseksi hoidoksi eli oireenmukaiseksi hoidoksi. Palliatiivisen hoidon ensisijainen tavoite on hidastaa taudin etenemistä ja lievittää oireita.

Ajan mittaan syöpä voi muuttua vastustuskykyiseksi jotain tiettyä hoitomenetelmää vastaan. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että hoidon teho heikkenee ja kasvain jatkaa kasvuaan. Tällöin on hyvä pohtia yhdessä lääkärin kanssa mahdollisia jatkotoimia, joiden tavoitteena on pysäyttää uudestaan alkaneen lymfooman eteneminen.

Koska jokaista erikoisalaa edustava lääkäri tarkastelee sairauttasi hieman eri näkökulmasta, heidän yhteistyönsä ja ammattitaitonsa tuloksena syntyy juuri sinulle paras mahdollinen hoitosuunnitelma.

Seuraavia kysymyksiä voit esittää sinua hoitaville lääkäreille.

  • Mitä vaihtoehtoja hoidossani on?
  • Liittyykö hoitoihini haittavaikutuksia? Minkälaisia?
  • Milloin hoidot aloitetaan?
  • Kauanko hoidot kestävät?
  • Mitä tapahtuu, jos valittu hoito ei tehoa?
  • Kuinka voin valmistautua hoitoihin?